Een d-d-dag om bij stil te staan: Wereld Stotterdag

Speech Therapy: Back Before You Can Say Jack Robinson.

De meeste maken wel eens een grapje over stotteren, maar mensen die kampen met stottergedrag, daar houden we geen rekening mee. In België zijn er ongeveer een 100 000-tal mensen die stotteren. Om deze mensen te steunen en het probleem onder de aandacht te brengen, willen wij bij slijttijd vandaag, woensdag 22 oktober 2014 (wereldstotterdag) deze problematiek in de kijker zetten. Voor deze aangelegenheid heb ik een gesprek gehad met een persoon die stottert, Brenda Borghs, over de moeilijkheden en de oplossingen die er nu bestaan voor stotteraars.

Eerst en vooral ben ik begonnen met het stellen van enkele prangende vragen. Wat is stotteren? Hoe ga je om met het stotteren? En hoe ervaar je het zelf om te stotteren?

De antwoorden waren natuurlijk niet zo eenvoudig als de vragen, want voor iedereen is het anders. Stotteren betekent dat je blokkeert bij het uitspreken van verschillende klanken. Dit kan zijn bij de B, P, K, de letters waar Brenda het moeilijk mee heeft, maar het kan even goed bij andere letters.

De ervaring die een stotteraar heeft tijdens zijn blokkade is moeilijk te beschrijven. Er gaat vooral een groot minderwaardigheidsgevoel mee gepaard. Je voelt je slecht in je vel omdat je niet kan vertrouwen op je eigen communicatie. Het gebeurt volgens Brenda ook vaak dat ze een woord bestempelde als een stotterwoord en daar dus telkens bij bleef hangen. Het ging bij haar vaak zo ver dat ze woorden verving of zweeg in grote groepen, omdat ze bang was voor haar stotter. Ze heeft zelfs enkele keren haar eigen naam veranderd omdat ze die verzonnen naam makkelijker kon uitspreken

Brenda heeft via een reportage op Koppen het programma van McGuire leren kennen en zich daar voor ingeschreven. Het McGuire programma is een internationaalprogramma gemaakt voor en door stotteraars. Het helpt mensen die stotteren door hen technieken aan te leren die hun stotter helpen te controleren en voorkomen tevens werken ze er aan het zelfbeeld van de stotteraar. Voor Brenda betekende dit programma een ommezwaai in haar denken. Als ze nu nog een stotter heeft, kan ze zich er gemakkelijker over zetten. Ze heeft meer zelfvertrouwen en gelooft in haarzelf.

Ik was na het horen van haar deelname aan het McGuire programma zeer benieuwd waarom ze dit had gekozen. Zij antwoordde mij hierop: “ Ik zou het McGuire-program aanraden, omdat logopedie voor mij enkel werkte toen ik een sessie had bij de logopedist. Het had nauwelijks een verandering in mijn dagelijks leven teweeg gebracht.”

Daarna ging ze verder door te vertellen over het enorme supportsysteem van McGuire. Aangezien het een internationaal programma is, kan je 24 op 24 iemand bereiken die je kan helpen als je weer eens in moeilijkheden zit. Ook worden er na de initiële cursus verschillende terugkomdagen, herhaalcursussen en 2 maal per maand wordt er een supportavond gegeven.

We hebben het gesprek afgesloten met een raad voor iedereen die een stotteraar kent: laat hem/haar uitspreken. De blokkade die ze hebben, bouwt op tot een woord en het is belangrijk dat ze dit zelf kunnen zeggen.

Mensen die meer willen weten over het McGuire programma of eens willen praten over hun probleem kunnen http://www.mcguireprogramma.nl/ en op http://www.stotteren.be/ terecht.