Onschuldig, maar enkel omdat IK het wil!

smug VermassenJef Vermassen, de man die sneller vonnissen kan laten vallen dan dat bewijzen dat kunnen, is weer niet van uw tv weg te meppen. Deze keer kiest de Aalsterse aandachtspons voor de – uiteraard ferm overhypete – kasteelmoord als uitvalsbasis voor een nieuwe one-man-show. Want terwijl rechtspraak in onze buurlanden volgens een academisch gestandaardiseerde methode plaatsvindt, vertrouwen wij Belgen liever op het nattevingerwerk van dé Jef en zijn trawanten van de Vlaamse media. Rechtvaardigheid kan dan ook slechts geschieden zolang ze binnen de grenzen van de show blijft en zolang ze voldoet aan de waarheid van de almachtigie Jef ‘Verfassen‘.

Dat de Vlaamse Jerry Springer zichzelf hoog inschat, is nu niet bepaald een misdaad, al wordt het wel zorgwekkend als www.jefvermassen.be de site blijkt te zijn van ‘Vermassen en partners’. En zeker als bovendien blijkt dat er op die site enkel informatie terug te vinden is over het boek van de Jef zelf, terwijl van de negen andere partners slechts hun e-mailadres is terug te vinden. (in casu: ondergeschikte@jefvermassen.be) Plaats daarnaast het feit dat Vermassen zich niet enkel voornamelijk op mediazaken toelegt, maar ook voor sensationele zaken die aan zijn neus voorbijgegaan zijn persbelangstelling opzuigt, en je krijgt een gerechtspsychiatrisch profiel van een man met een pathologische drang naar aandacht die hij in stand tracht te houden door telkens weer opnieuw aan te willen tonen dat hij de voor hem gekende maatschappij volledig naar zijn hand kan zetten. Want bij Showbizz Jef gaat het om meer dan zaken winnen. Hijzelf noemt het ethiek en doet alsof het zijn handelsmerk is. Maar een advocaat is er niet om oordelen te vellen, hij moet gewoon zijn cliënt verdedigen. En een bekwame advocaat schuift daarbij best zijn persoonlijke ethiek even opzij.

Maar of het nu werkelijk Jefke’s persoonlijke ethiek is die in de weg ligt, valt nog sterk te betwijfelen. Want welke ethiek dien je als je er eerst voor zorgt dat er bij een parachutemoord zonder bewijslast, plots een schuldige uit de lucht komt vallen, terwijl je bij de kasteelmoord afkomt met argumenten als: “De onschuld is er tot de schuld bewezen is (…) en als die man zegt: “ja, ik heb er niets mee te maken”, ja dan wil ik wel eens de argumenten zien die aantonen dat hij er wél iets mee te maken heeft”. In België is dus iedereen behalve Clottemans onschuldig tot bewijs van tegendeel… of tot Vermassen zich geroepen voelt om aan de andere kant van de lijn te gaan staan natuurlijk. Persoonlijke ethiek of persoonlijke glorie? Oordeelt u vooral zelf!

Volg Slijttijd.be op facebook en pleit mee!